הנהלת העמותה

נפתלי גיא
יו"ר העמותה
נפתלי גיא
יו"ר העמותה
חבר הועד המנהל המייסד
חיים זילברשץ
סיו"ר העמותה
חיים זילברשץ
סיו"ר העמותה
חבר הועד המנהל המייסד
זיוה שבתאי
מנכ"לית העמותה
זיוה שבתאי
מנכ"לית העמותה
אמיר שני
מנהל פיננסי ראשי
אמיר שני
מנהל פיננסי ראשי
חבר הועד המנהל המייסד
שירי כשר-חיטין
שירי כשר-חיטין
חברת הועד המנהל המייסד
מנשה מחלב
גזבר
מנשה מחלב
גזבר
חבר הועד המנהל המייסד
אילן לבנון
אילן לבנון
חבר הועד המנהל
אוהד שרון
אוהד שרון
חבר הועד המנהל
עמוס נחמני
עמוס נחמני
חבר הועד המנהל
רן לוסטיגמן
רן לוסטיגמן
חבר הועד המנהל המייסד
מאיה גורן-בר
מאיה גורן-בר
חברת הועד המנהל המייסד
אורן שטיינברג
אורן שטיינברג
חבר הועד המנהל המייסד
נועה דור
נועה דור
חברת הועד המנהל המייסד
אור בר-טל
CTO
אור בר-טל
CTO
לידור רוזנצוויג
מבקר פנים
לידור רוזנצוויג
מבקר פנים