עמותת בוגרי המ"מ

עמותת בוגרי המ"מ היא הארגון הרשמי וביתם של בוגרי המ"מ (מטה מערך המ״מ, מרכז המודיעין, תלמים, שער 5, תמר). מטרותיה המרכזיות של העמותה הן לפעול למען הבוגרים והבוגרות, המ"מ והחברה בישראל.

למען הבוגרים והבוגרות

 • נטוורקינג – חיבור הבוגרים אחד לשני והקמת פורומים בתחומים שונים, באמצעות פלטפורמות און ליין ומפגשים חיים. 
 • השמה – סיוע בתיווך בין מעסיקים למועסקים.  
 • יזמות – עידוד פלטפורמות ליצירת מיזמים משותפים, חברתיים ועסקיים. 
 • השכלה והכשרות – מנטורינג, הרצאות העשרה, מתן מלגות.  
 • יצירת שיתופי פעולה עם עמותות יחידות המערך השונות, לטובת בוגריו. 

למען המ"מ

 • שירות מילואים – מיצוי הפוטנציאל הטמון בכוח המילואים של בוגרי המ”מ. 
 • סיוע למערך המ”מ באתגרים מגוונים.
 • מורשת – שימור ההיסטוריה והמורשת של המרכז והמערך, באמצעות: תיעוד בכתב, סרטים, אירועים ואתרי הנצחה. 

למען החברה בישראל

 • חינוך והשכלה – כגון הוראה של אוכלוסיות נחלשות לטובת צמצום פערים, חיזוק מוטיבציה לשירות צבאי, מלגות.
 • פתרון בעיות לאומיות תשתיתיות – תעסוקה, דיגיטציה, תשתיות, לכידות חברתית.
 • סיוע בעיתות משבר ומצבי חירום – בתחום הרפואי, הכלכלי והצבאי.

מי יכול/ה להיות חבר/ת עמותה

מי שהשלימ/ה שירות חובה סה"כ בן שנה לפחות באחד המקומות הבאים או בכמה מהם: מטה המערך, מרכז המודיעין/מחלקת מ"מ/ענף הפעלה 3, תלמים, שער 5, תמר; ו/או שירת/ה במי מהן – בקבע ו/או במילואים ו/או עבד/ה במי מהן כאזרח/ית עובד/ת צה"ל – לפחות במשך שנה.
מי ששילמ/ה דמי חבר שנתיים
מי שלא הורשע/ה בעבירה שיש עימה קלון; ולא הודח/ה משירות סדיר או מילואים בגין עבירת ביטחון שדה או עבירה פלילית.