למען החברה בישראל

חינוך והשכלה

הוראה של אוכלוסיות מוחלשות לטובת צמצום פערים, חיזוק מוטיבציה לשירות צבאי, מלגות.

 

פתרון בעיות לאומיות תשתיתיות

תעסוקה, דיגיטציה, תשתיות, לכידות חברתית.

 

סיוע בעיתות משבר ומצבי חירום

בתחום הרפואי, הכלכלי והצבאי.