למען המ"מ

שירות מילואים

מיצוי הפוטנציאל הטמון בכוח המילואים של בוגרי המ”מ. 

 

משרתי סדיר וקבע

 

סיוע בפיתוח מקצועי והעשרה. 

מורשת

 

שימור ההיסטוריה והמורשת של המ”מ באמצעות תיעוד בכתב, סרטים, אירועים ואתרי הנצחה. 

Title