תקנון ואישורים

עמותת בוגרי המ״מ היא עמותה רשומה ברשם העמותות וממלאת אחר כל הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין. לעמותה אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

תקנון העמותה

לחץ לעיון בתקנון

תעודת התאגדות

לחץ לעיון בתעודה

 

אישור ניהול תקין

לחץ לעיון באישור

אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46

לחץ לעיון באישור